Artist Talk of exhibition < Macross>
Post Date 2011.02.15
Event Date _ 2011/02/27
Event Price _ Free
Artist Talk of exhibition < Macross>

Date:2011/02/27 (日) 14 :00 pm
Place:Kdmofa 1F

A r t i s t:
Wang Ting-Yu, Lin Chiao-Fang, Llunc Lin, Hoho Lin, Chiu Chien-Jen,
Chang Po-Chih, Chang Chia-Ying, Chen Chih-Chien, Chen I-Chun, Chen Wan-Jen,
Invalidation Center for Arts and Media(Chiou Chi-Hua, Tien Chi-Chuan,
Li ming-yu, Lin Cheng-Wei), Huang Po-Chih, Luo He-Lin
Artist Talk of exhibition < Macross>

Date:2011/02/27 (日) 14 :00 pm
Place:Kdmofa 1F

A r t i s t:
Wang Ting-Yu, Lin Chiao-Fang, Llunc Lin, Hoho Lin, Chiu Chien-Jen,
Chang Po-Chih, Chang Chia-Ying, Chen Chih-Chien, Chen I-Chun, Chen Wan-Jen,
Invalidation Center for Arts and Media(Chiou Chi-Hua, Tien Chi-Chuan,
Li ming-yu, Lin Cheng-Wei), Huang Po-Chih, Luo He-Lin
 Back
Share to
繁中 /  EN
繁中 / EN